การรีไซเคิลสามารถลดการอพยพที่ไม่ปลอดภัยจากเฮติได้หรือไม่?

การรีไซเคิลสามารถลดการอพยพที่ไม่ปลอดภัยจากเฮติได้หรือไม่?

ความคิดริเริ่มที่เปิดตัวโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติ ( IOM ) ไม่เพียงแต่จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังอาจจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ที่ทนทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วยในวันผู้ย้ายถิ่นฐานสากลซึ่งเฉลิมฉลองทุกปีในวันที่ 18 ธันวาคม UN Haiti พิจารณาว่าการรีไซเคิลสามารถช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ที่บ้านได้อย่างไร แทนที่จะเสี่ยงต่อการอพยพผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  

อะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมของเฮติกับการอพยพ?

สาเหตุหนึ่งที่ชาวเฮติต้องการออกจากประเทศของตนคือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าและการพังทลายของดิน ซึ่งหมายความว่าผู้คนจำนวนมากไม่สามารถดำรงชีวิตในที่ที่พวกเขาอยู่ได้อีกต่อไปและกำลังตกอยู่ในความยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท 

ความเสื่อมโทรมนี้ทำให้ภัยคุกคามทางธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคน น้ำท่วม ภัยแล้ง และแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้น ซึ่งเฮติอ่อนแอเป็นพิเศษ ปัจจัยหลายอย่างรวมกันนี้ทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงงานหรือบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การดูแลสุขภาพและการศึกษา

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนอ่อนแอมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ พวกเขามีแนวโน้มที่จะอพยพเพื่อค้นหาความปลอดภัยมากขึ้นและท้ายที่สุดจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพลาสติกรีไซเคิลสามารถใช้สร้างโครงสร้างที่ต้านทานแผ่นดินไหวได้มากขึ้น

พลาสติกรีไซเคิลสามารถใช้สร้างโครงสร้างที่ต้านทานแผ่นดินไหวได้มากขึ้นไอโอเอ็ม พลาสติกรีไซเคิลสามารถใช้สร้างโครงสร้างที่ต้านทานแผ่นดินไหวได้มากขึ้น

ทำไมสภาพแวดล้อมของเฮติถึงเสื่อมโทรม?

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเฮติอยู่ภายใต้ความกดดันมาระยะหนึ่งแล้ว การพังทลายของดินและดินถล่มที่เชื่อมโยงกับการตัดไม้ทำลายป่า มลพิษและของเสียที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมืองและภัยธรรมชาติต่างๆ ล้วนนำไปสู่การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้สถานการณ์ปัจจุบันเลวร้ายลง 

เงื่อนไขเหล่านี้ทำให้ประเทศอ่อนแอลง นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารและการย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้น

การจัดการขยะยังคงเป็นเรื่องพื้นฐานในเฮติ และแย่กว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้มาก การรีไซเคิลเป็นความคิดริเริ่มอย่างหนึ่งในการลดของเสียและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย แม้ว่าจะเป็นเพียงขอบเขตที่จำกัดก็ตาม

การจัดการขยะในเฮติล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอย่างมาก

ไอโอเอ็ม การจัดการขยะในเฮติล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอย่างมากทำไมคนออกจากเฮติ?

ผู้อพยพจำนวนมากขึ้นกำลังออกจากเฮติด้วยเหตุผลหลายประการ ความยากจนและปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมถึงการขาดงานและโอกาสมีบทบาทสำคัญ แต่ความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงปอร์โตแปรงซ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน 

แผ่นดินไหวในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 และความเครียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ผู้คนต้องออกจากบ้าน

การย้ายข้อมูลไม่ใช่ปัญหาในตัวเอง ข้อกังวลคือผู้คนจำนวนมากที่จากไปนั้นอยู่ในกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดและเปราะบางที่สุด พวกเขามีแนวโน้มที่จะอพยพด้วยวิธีที่ไม่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เช่น ทางทะเล ซึ่งมักจะเป็นอันตรายมากกว่าการย้ายถิ่นที่วางแผนไว้ 

แนะนำ : เคล็ดลับต่างๆ | เว็บรวมวิธีต่างๆ How to | จัดอันดับซีรีย์ | รีวิวครีม